Lifestyle

Metody druku cyfrowego

Jakie są dostępne metody druku cyfrowego?

Druk cyfrowy jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem, z któego korzystają osoby prywatne, firmy małe i duże oraz duże przedsiębiorstwa. Tę metodę druku wykonuje się dzięki wielu metodom – przyjrzyjmy się nim dokładnie.

Pierwszą z nich jest druk elektrofotograficzny, czyli inaczej laserowy. Przebiega ono tak, iż kontroler wydruku zmienia dane wejściowe na tak zwaną ramkę, która jest zrastrowanym, i rozseparowanym zestawem danych o obrazie, który będzie drukowany. Dzięki temu maszyna moduluje wiązkę laserową, naświetlającą naładowany elektrostatycznie obracający się cylinder – fotoreceptor. Jest on pokryty specjalnym światłoczułym materiałem, który tworzy elektrostatyczny materiał utajony. Następnie toner, czyli proszek barwiący zmieszany z żelazem, które zazwyczaj pełni rolę ferrromagnetyka zwanego też nośnikie, zbliża się do powierzchni cylindra i przykleja do niego w miejscach, które wcześniej naświetlił laser. Potem toner przenosi się na zadrukowane podłoże – papier, folię przezroczystą, barwioną czy papier samoprzylepny, a także ten do przenoszenia wydruków na inne obiekty i są one termicznie zespalane. Ta metoda wywodzi się z technik stosowanych wcześniej w kserokopiarkach – zaczęto jej używać w 1938 roku, a do druku cyfrowego zaczęto ją wcielać pod koniec lat 80. dwudziestego wieku. Stale w tej dziedzinie wprowadza się innowacje – jedne z producentów maszyn drukujących opracował dość specyficzne połączenie metody elektrofotograficznej z tradycyjnym drukowaniem offsetowym. Zamiast barwnika w proszku w tym wypadku w używa się płynnej farby, która z cylindra światłoczułego przenosi się na gumę offsetową, a z niej na podłoże drukowe. Używanie podczas tego typu wydruku gumy offsetowej pozwala nam na drukowanie na różnych powierzchniach i podłożach, nawet na tych, na których niemożliwe jest zadrukowanie przez maszyny zajmujące się wydrukami w technologii druku elektrofotograficznego – należą do nich na przykład folie metalizowane czy druki samokopiujące, które nie są odporne na wysokie temperatury.

Kolejną metodą druku cyfrowego jest jonografia, inaczej zwana elektrografią – działa ona na podobnej zasadzie co metoda elektrofotograficzna, jednak w tym wypadku ładunek elektrostatyczny jest zmieniany przy udziale strumienia jonów.
W magnetografii obraz tworzy się natomiast dzięki gęstej siatce obwodów elektrycznych, które rozmieszczone na cylindrze wytwarzają pole magnetyczne. Dzięki temu proszek ferromagnetyczny tworzy obraz na cylindrze w tych miejscach, w których zadziałało pole magnetyczne.

Oczywiście jest także wiele innych metod druku cyfrowego – można wymienić tutaj elkografię, termografię czy ink-jet – każda działa w inny sposób, ale ich efekty są bardzo podobne. Dodatkowo druk cyfrowy możemy podzielić na kilka rodzajów – należą do nich między innymi druk lateksowy chroniący środowisko naturalne, druk solwentowy i mildsolwentowy które są odporne na warunki atmosferyczne, ekosolwentowy druk o niskiej szkoliwości dla środowiska. Znajdą się także druk pigmentowy, który używa atramentów pigmentowych, druk barwnikowy w którym farba rozpuszczana jest w wodzie oraz druk uv, podczas którego wyniki wydruku są utrwalane światłem uv.