Porady, Prawo

Kto może uczestniczyć w zamówieniach publicznych?

Zamówienia publiczne mają ogromne znaczenie dla gospodarki kraju. Przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności na rynku, dają przedsiębiorcom możliwość uczestnictwa w prestiżowych przedsięwzięciach, a przy tym nie pozwalają, by pieniądze z budżetu państwa wypływały w sposób niekontrolowany. Ale czym właściwie są zamówienia publiczne i kto może w nich uczestniczyć?

Czym są zamówienia publiczne?

Zamówienia publiczne można określić jako procesy, w których instytucje publiczne, czyli rządy, agencje rządowe i jednostki samorządu terytorialnego, udzielają kontraktów na dostawy towarów, wykonywanie określonych usług lub robót publicznych. Kwestie prawne związane z realizacją wspomnianych procesów reguluje prawo zamówień publicznych. Zasady i procedury zamówień publicznych zmieniły się po raz ostatni w styczniu 2021 roku. Od tamtego czasu wszyscy zdążyli przyzwyczaić się do nowych reguł, a jeśli istnieją jakiekolwiek niejasności, wyjaśnia je kancelaria prawna.

Prawo zamówień publicznych w ofercie kancelarii prawnej

Mówiąc o wsparciu prawników należy podkreślić, że kancelaria prawna w Łodzi kieruje swoją ofertę zarówno do zamawiającego, jak i wykonawcy zamówienia publicznego. Pomoc prawna dla firm obejmuje w tym przypadku sprawdzenie, czy spełnione są warunki udziału w postępowaniu, wypełnienie dokumentacji i wspieranie firmy w całym procesie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Kancelaria prawna bierze również udział w postępowaniu odwoławczym, o ile do takiego dojdzie.

No dobrze, ale kim właściwie są wykonawcy zamówienia publicznego? Kto może ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego? Jakie warunki powinien spełnić?

Zamawiający i wykonawca, czyli strony zamówienia publicznego

Zamawiającym są podmioty publiczne, czyli np. administracja rządowa i jednostki samorządu terytorialnego, które kupują na rynku towary i usługi. Udzielanie zamówień publicznych jest obwarowane licznymi warunkami. Do najważniejszych zasad udzielania zamówień publicznych należy zaliczyć: zasadę uczciwej konkurencji, zasadę równości, zasadę bezstronności i obiektywizmu, zasadę efektywności, zasadę jawności, zasadę przejrzystości oraz zasadę pisemności i prowadzenia postępowania w języku polskim. Z powyższego łatwo można wywnioskować, że celem zamówień publicznych jest zapewnienie uczciwej konkurencji i zapobieżenie dyskryminacji wobec wykonawców.

Realizacja zamówienia publicznego

Kim są wspomniani wyżej wykonawcy? Wykonawca zamówienia publicznego to podmiot, którego zamawiający wybrał jako wykonawcę umowy na wykonanie zamówienia publicznego. W zamówieniu publicznym mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby prawne, zespoły osób prawnych – wybór wykonawcy zawsze musi być dokonany w sposób uczciwy i na podstawie procedur przetargowych lub negocjacji. Wykonawca musi wykonać zamówienie publiczne zgodnie z umową, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zamówień publicznych.