Porady, Prawo

Jak rozliczyć VAT w Anglii?

wooden cubes with the word VAT on financial background with chart, calculator, pen and glasses, business concept.

Podatek VAT to inaczej podatek od towarów i usług, nazywany też podatkiem od wartości dodanej. Po raz pierwszy wprowadzono go w 1954 roku i miało to miejsce we Francji. W kolejnych latach podatek VAT wprowadzano w innych państwach europejskich. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, VAT pojawił się w brytyjskim systemie podatkowym w 1973 roku. Nie jest to rodzaj podatku, który spędzałby przedsiębiorcom sen z powiek, a jednak na podatnikach VAT ciążą pewne zobowiązania. Konieczne jest m.in. systematyczne składanie rozliczeń podatkowych.

Podatek VAT w Wielkiej Brytanii

Istotą podatku VAT jest przerzucenie daniny na konsumenta. Podatek naliczany jest od wartości netto transakcji – konsument płaci zarówno wartość netto, jak i podatek doliczony zgodnie ze stawką przyporządkowaną do danego produktu lub usługi. Z tego powodu podatek VAT nazywany jest też podatkiem od wartości dodanej, pobieranym na każdym etapie obrotu towarami i usługami.

W Wielkiej Brytanii towary i usługi domyślnie podlegają pod podstawową stawkę VAT. Oczywiście niektóre artykuły stanowią wyjątek od reguły i kwalifikują się pod stawkę obniżoną. Są w UK i takie produkty, które sprzedawane są VAT-em zerowym. Przedsiębiorca powinien znać te szczegóły, by wiedzieć jak ostatecznie powinna kształtować się cena oferowanych przez niego towarów i usług. W określonym terminie musi przedstawić organom podatkowym stosowne rozliczenia. Rozliczenie VAT w UK jest możliwe na podstawie wstawionych faktur.

Każdy podatnik VAT jest zobowiązany do wystawiania faktur z wyszczególnionym podatkiem VAT. Tak naliczony podatek powinien być przekazany do HMRC. Oczywiście nie musi to być cały VAT, ponieważ przedsiębiorca ma prawo pomniejszyć należność o VAT nadpłacony. Co to takiego? Wszystkie szczegóły wyjaśni polski księgowy w Anglii, ale w skrócie można powiedzieć, że jest to suma podatku VAT, jaką firma zapłaciła w ramach poniesionych kosztów.

Rozliczanie podatków w Anglii – jak rozliczać VAT?

Przedsiębiorca rozlicza się z HMRC, przekazując mu pobrany od konsumentów podatek pomniejszony o kwotę podatku, którą sam zapłacił. Oczywiście firma musi być w stanie udowodnić poniesione koszty, np. na podstawie faktur zakupu. Tak w ogólnym zarysie wygląda rozliczanie podatku VAT w Anglii. Natomiast jeśli chodzi o szczegóły, aby móc poprawnie pobierać i rozliczać podatek VAT, trzeba znać obowiązujące stawki.

W Wielkiej Brytanii obowiązują trzy stawki podatku VAT. Podstawowa stawka wynosi 20% i obejmuje wszystkie produkty i usługi, których nie obejmują kolejne dwie stawki. A kolejna to stawka obniżona 5%, która dotyczy niektórych mieszkań i niektórych usług socjalnych, niektórych energooszczędnych domowych instalacji i towarów, konkretnych napraw, konkretnych sprzętów medycznych, dostaw energii, gazu i ciepła do użytku domowego, czy choćby fotelików dla dzieci. Trzecia stawka to stawka 0%. Z zerowym VAT-em sprzedawane są m.in. książki drukowane, gazety i czasopisma, jedzenie na wynos, farmaceutyki na receptę, pieluchy, odzież i obuwie dziecięce, czy kwiaty cięte. Należy pamiętać, że towary i usługi z zerową stawką VAT wciąż muszą znaleźć się w rozliczeniu. Natomiast w zeznaniu nie uwzględniamy usług zwolnionych z VAT.