Technologia

Skanowanie 3D w muzealnictwie

Skanowanie 3D w muzealnictwie

Nowoczesne technologie szturmem wkroczyły w nasze życie, nie tylko w życie zawodowe osób zatrudnionych w przemyśle czy branży IT, ale również w życie prywatne. To dzięki nim inaczej niż w przeszłości spędzamy wolny czas, inaczej zdobywamy wiedzę o świecie i inaczej kontaktujemy się z osobami przebywającymi w odległych lokalizacjach. Co ciekawe, nowoczesne technologie, np. skanowanie 3D, na szeroką skalę wykorzystywane są również w dziedzinach, które niekoniecznie kojarzą się z innowacyjnością. Jedną z takich dziedzin jest muzealnictwo.

Muzealnictwo jako nauka

Muzealnictwo to nauka pomocnicza historii. W dużym uproszczeniu można ją nazwać nauką o funkcjonowaniu muzeów, czyli instytucji, które gromadzą, przechowują i udostępniają rozmaite eksponaty muzealne, zarówno działa sztuki, dokumenty, maszyny i urządzenia, stroje, jak i przedmioty codziennego użytku. Dawniej zbiory muzealne katalogowano ręcznie, a możliwości zorganizowania wystawy audiowizualnej nikt nawet nie marzył. Dziś, dzięki nowoczesnym technologiom, muzea przestały być miejscem, do którego chodzi się tylko po to, by obejrzeć obrazy, rzeźby itd. Muzea stały się miejscem dialogu, prowadzą działalność edukacyjną, organizują warsztaty. Skanowanie 3D odgrywa istotną rolę podczas przygotowań do takich wydarzeń.

Czym zajmuje się muzealnictwo?

Muzealnictwo zajmuje się architekturą muzeów i ich zarządzaniem, ale interesuje się również edukacją i rolą, jaką muzea pełnia w społeczeństwie. Chcąc dodatkowo zwiększyć tę rolę, muzea stosują nowe metody prezentacji, animacji i rozpowszechniania. Nie byłoby to możliwe bez wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych. Dlatego śmiało można powiedzieć, że skanowanie 3D w muzealnictwie pełni obecnie ogromną rolę.

Nowoczesne technologie w służbie historii – skanowanie 3D

Dzisiejsze muzea nie skupiają się wyłącznie na działalności wystawienniczej. Realizują nowe zadania, dostosowane do zmieniających się realiów. Wiele z nich prowadzi działalność naukową i edukacyjną, i wykorzystuje do tego nowoczesne technologie, w tym skanowanie 3D i drukarki 3D. Dzięki profesjonalnym skanerom możliwe jest precyzyjne wymiarowanie eksponatów muzealnych i tworzenie dokumentacji szczegółowo opisującej każdy obiekt. Trójwymiarowe obrazy wykorzystywane są również podczas tworzenia prezentacji audiowizualnych, a także wtedy, gdy konieczne jest utworzenie kopii eksponatu muzealnego. Wierne kopie mogą trafić do innych instytucji kultury, a dzięki temu znacznie więcej osób otrzyma możliwość dokładnego obejrzenia rzeźby, kielicha czy innego drogocennego przedmiotu.

Muzea cyfrowe

W ostatnich latach możemy obserwować postępującą wirtualizację zbiorów i kolekcji muzealnych, dzięki czemu są one dostępne dla rzeszy ludności nie tylko w kraju, w którym znajduje się siedziba muzeum, ale globalnie. Muzea cyfrowe posługują się cyfrowymi odpowiednikami obiektów istniejących w rzeczywistości, dlatego tak ważne jest by proces pozyskiwania tych odpowiedników przebiegał z należytą starannością. Skanowanie 3D z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych daje gwarancję, że wytwory cyfrowe będą dokładnie odzwierciedlać rzeczywisty wygląd eksponatów muzealnych.