Biznes

Umowa o pracę a umowy cywilno-prawne – co trzeba o nich wiedzieć?

biuro rachunkowe udzielające informacji w sprawach zatrudniania pracowników

W Polsce wyróżnia się trzy formy zatrudniania pracowników: na umowę o pracę, umowę zlecenie i umowę o dzieło. Trzeba podkreślić, że znacznie się one od siebie różnią, więc dla wszystkich tych, którzy niedługo będą starać się o przyjęcie do pracy przygotowaliśmy krótką ściągawkę, zawierającą informacje o tym, co je od siebie odróżnia oraz jakie zapewniają korzyści. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią posta.

Umowa o pracę

Stronami zawierającymi umowę są pracodawca i pracownik. Natomiast przedmiot umowy stanowi wykonywanie określonych czynności, które jednocześnie stają się zakresem obowiązków osoby obejmującej dane stanowisko. Jeżeli chodzi o miejsce pracy, to podobnie jak godziny wykonywania czynności służbowych, zostaje wskazane przez pracodawcę. Co więcej, faktem wymagającym podkreślenia jest to, że pracownik nie może się zrzec swojego wynagrodzenia, ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, płatnego zwolnienia lekarskiego oraz okresu wypowiedzenia umowy (ta ostatnia kwestia nie dotyczy umów zawieranych na czas określony, które trwają mniej niż pół roku). Warto jeszcze dodać, że z umowy o pracę odprowadzane są składki ZUS, a jej podstawę prawną określa Kodeks Pracy. Więcej informacji o tej formie zatrudnienia można uzyskać w biurze rachunkowym – efka-bielsko.pl/oferta. Tematem powinni się zainteresować zwłaszcza przyszli pracodawcy, aby dowiedzieć się, jakie prawa i obowiązki dotyczą zarówno ich, jak i przyszłych pracowników.

Umowa zlecenie

Stronami umowy zlecenie są zleceniodawca i zleceniobiorca. Podobnie jak w umowie o pracę, w dokumencie zostają wyszczególnione czynności, które musi wykonywać zleceniobiorca. Co do miejsca wykonywania pracy to strony mogą je dowolnie określić. Zlecenie powinien wykonać osobiście zleceniobiorca, niemniej jednak dopuszcza się przekazanie jego realizacji innej osobie. Co więcej, wynagrodzenie za wykonaną pracę może być odpłatne lub nie. Jeżeli zaś chodzi o urlopy to zleceniobiorca ma prawo skorzystać z płatnego urlopu chorobowego, ale już płatny urlop wypoczynkowy mu nie przysługuje. Z umowy zlecenie odprowadzane są składki do ZUS (jeśli zleceniobiorca nie zawarł żadnej innej oskładkowanej umowy). Przy tym rodzaju zatrudnienia nie obowiązuje okres wypowiedzenia umowy, natomiast jego podstawę prawną określa Kodeks cywilny.

Umowa o dzieło

To forma zatrudnienia, w której stronami są zleceniodawca i wykonawca. Przedmiot umowy stanowi wykonanie określonego dzieła, którego wykonawca musi się podjąć osobiście. Miejsce i czas realizacji projektu są dowolne i ustalane przez obie strony umowy. Trzeba dodać, że wynagrodzenie może, ale nie musi być wypłacone, jeśli zleceniodawca uzna, że projekt nie został zrealizowany dostatecznie dobrze. Minusami podpisania tej umowy jest to, że wykonawca nie może korzystać z płatnego urlopu wypoczynkowego i chorobowego. Co więcej, umowa nie jest ozusowana. Jeśli zaś chodzi o podstawę prawną tej formy zatrudnienia to określa ją Kodeks cywilny.