Prawo

Ubezpieczenia na życie

Wielka Brytania to kraj, do którego wyjeżdża coraz więcej osób, głównie „za chlebem”. Z reguły planują tam krótki pobyt, jednak zdarza się i tak, że zostają na stałe. Wybierasz się do Anglii? Musisz wiedzieć, że kwestie polis ubezpieczeniowych wyglądają tam nieco inaczej, niż u nas w Polsce. Dziś omówimy rodzaje ubezpieczeń na życie, stanowiące dla rodziny ubezpieczonego, swego rodzaju zabezpieczenie na przyszłość. A więc przejdźmy do rzeczy. file6371262383353

Ubezpieczenia na życie w UK – rodzaje

  1. Life insurance – to podstawowy typ ubezpieczenia, z którego może skorzystać każdy między 16. a 79. rokiem życia. Przeważnie umowa zawierana jest na czas określony. Okres jej obowiązywania wynosi 5-40 lat, w zależności od tego, na który pakiet zdecydował się klient. Aby zakupić polisę, nie trzeba wykonywać żadnych badań. Kwota odszkodowania przez cały okres trwania umowy jest taka sama. Odszkodowanie wypłacane jest w przypadku, gdy dojdzie do śmierci ubezpieczonego w trakcie jej obowiązywania. Więcej informacji o podtypach tego ubezpieczenia na życie można uzyskać na stronie finanse24.co.uk.
  2. Over 50s life insurance (whole-of-life cover) – to rodzaj ubezpieczenia dedykowany osobom między 50-75 rokiem życia. Polisa jest bezterminowa, a środki na niej zgromadzone wypłacane są uposażonym, a więc rodzinie lub znajomym, po śmierci osoby ubezpieczonej. Można je przeznaczyć m.in. na organizację pogrzebu. Kwota odszkodowania jest stała. Co więcej, ubezpieczony po ukończeniu 90 lat zostaje zwolniony z obowiązku opłacania składek, jednak pomimo tego nadal pozostaje ubezpieczony.
  3. file6371262383353Mortgage life insurance (decreasing-term insurance) – to polisa zabezpieczająca kredyt hipoteczny. Odpowiednia dla tych, którzy chcą mieć pewność, że po ich śmierci rodzinie uda się spłacić zadłużenie bez większych problemów. Ubezpieczenie zawiera się na czas określony, który może wynosić od 5 do 40 lat. Mogą ją nabyć osoby w przedziale wiekowym 16-79 lat. Warto dodać, że nie zapewnia stałej kwoty odszkodowania. Spłacanie kolejnych rat powoduje, że automatycznie i systematycznie ulega ona zmniejszeniu.
  4. Joint life insurance – polisa na życie dla małżeństw lub osób tworzących związek partnerski. Jest to pewnego rodzaju pakiet, którego wykupienie sprawia, że nie musimy zaopatrywać się w dwie osobne polisy. To z kolei powoduje, że składki ubezpieczeniowe są niższe. Należy jednak pamiętać, że śmierć jednej z osób powoduje, iż natychmiast traci ona ważność. Oczywiście pieniądze wypłacane są, gdy śmierć nastąpi w czasie jej obowiązywania.
  5. Critical ilness – nie jest to stricte rodzaj polisy, ale opcja, którą można do niej dodać. Zapewnia wypłatę odszkodowania zarówno na wypadek śmierci ubezpieczonego, jak i zdiagnozowania u niego poważnej choroby, która została określona w umowie. Ubezpieczenie zapewnia więcej korzyści, ale związane jest z większymi kosztami. Dodanie tej opcji do swojego pakietu powoduje dość duży wzrost składki ubezpieczeniowej, więc trzeba przygotować się na wyższe opłaty.

Temat polis ubezpieczeniowych jest bardzo rozległy. Poza tym każda z nich zapewnia inne korzyści, więc wybór tej idealnej może być nieco utrudniony. Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji dotyczących tego zagadnienia to zajrzyj na stronę financialexpertpl.com, do sekcji „ubezpieczenia na życie”. Znajdziesz tam mnóstwo przydatnych wiadomości, dzięki którym będzie Ci łatwiej dokonać właściwego wyboru. Trzeba jeszcze dodać, że specjaliści zatrudnieni w tej firmie mogą doradzić, udzielić wskazówek lub znaleźć dla Ciebie pakiet ubezpieczeniowy „skrojony” na miarę Twoich potrzeb!