Prawo

Sprawy spadkowe – co trzeba wiedzieć o postępowaniu spadkowym?

Śmierć bliskiej osoby to bolesne doświadczenie bez względu na to, czy nastąpiła nagle, czy była wynikiem długiej choroby. Niestety mimo bólu konieczne jest dopełnienie formalności pogrzebowych, a w dalszej perspektywie również spadkowych. To, jak skomplikowane będą sprawy spadkowe, w dużej mierze zależy od tego, czy zmarły pozostawił testament, a jeśli nie, to jak duży jest krąg spadkobierców.

Co, jeśli zmarły pozostawił testament?

Jeżeli zmarły sporządził za życia testament, konieczne będzie zgromadzenie wskazanych w nim osób i odczytanie jego treści. Zanim do tego dojdzie, trzeba stwierdzić, czy taki testament jest ważny. Należy pamiętać, że polskie prawo mówi o kilku rodzajach testamentu i szczegółowo wyjaśnia, kiedy ważność dokumentu może zostać zanegowana. Oczywiście najbezpieczniejszą opcją jest sporządzenie testamentu w obecności notariusza. Dokument sporządzony bez światków i pozostawiony w domu, może zaginąć lub wpaść w niepowołane ręce.

Testament notarialny i własnoręczny

Jeśli zmarły pozostawił testament notarialny i poinformował o tym bliskich, wystarczy zgłosić się do kancelarii notarialnej, która odpowiada za jego przechowywanie. Notariusz dokona otwarcia i ogłoszenia testamentu, a o terminie tego wydarzenia poinformuje wszystkie zainteresowane osoby. Natomiast w sytuacji, gdy testament zostanie znaleziony w domu, należy go złożyć w sądzie lub u notariusza. W tym czasie spadkobiercy mogą się ubiegać o stwierdzenie nabycia spadku, a sąd zbada, kto jest spadkobiercą, na jakiej zasadzie przebiega dziedziczenia, a także czy testament jest ważny. Jeśli nie będzie zastrzeżeń co do ważności dokumentu, a wskazane (lub pominięte) w nim osoby nie mają zastrzeżeń, wszystko przebiega normalnym trybem. Może się jednak zdarzyć tak, że w testamencie została pominięta jedna z bliskich zmarłemu osób. Może domagać się zachowku, w czym pomoże jej kancelaria prawna Łódź.

Sprawy spadkowe w przypadku dziedziczenia ustawowego

W sytuacji, gdy zmarły nie pozostawił testamentu, zastosowanie ma ustawowa kolejność dziedziczenia. Warto znać tę kolejność, by wiedzieć kto i w jakich częściach dziedziczy spadek po zmarłym.

Sprawy spadkowe w tym przypadku rozpoczynają się od postępowania, w którego wyniku dochodzi do stwierdzenia nabycia spadku. Postępowanie wszczyna się poprzez złożenie w sądzie rejonowym, właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Aby wniosek był kompletny, należy dołączyć do niego wszelkie wymagane przepisami dokumenty i wymienić wszystkich spadkobierców, którzy należą do spadku. Jeśli niektórzy z nich odrzucili spadek bądź zrzekli się dziedziczenia, takie dokumenty również należy złożyć w sądzie.

Cała procedura stwierdzenia nabycia spadku kończy się wraz z wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. W takim postanowieniu zostają ustalone udziały poszczególnych spadkobierców w spadku.