Biznes, Porady

Spedycja – krajowy i międzynarodowy transport ładunków

spedycja

Spedycja to rodzaj logistyki ograniczonej do zorganizowania przewodu ładunków (nigdy ludzi). Sprawa obsługa przesyłek, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, to działanie korzystne zarówno dla producentów przesyłanych towarów, jak i odbiorców zamówień. Transport ładunków musi odbywać się z poszanowaniem ich wartości i zgodnie z zawartą umową spedycji.

Spedycja a procesy transportowe

W ciągu ostatnich dwudziestu lat znacznie wzrosło zainteresowanie logistyką, która stała się jednym z chętniej wybieranych kierunków studiów. Absolwenci logistyki znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem, a także w firmach spedycyjnych. Odpowiedzialni są za m.in. za balansowanie zdolności produkcyjnych firmy, nierzadko za kontrolowanie jakości produkcji czy obsługę klienta, ale równie często odpowiadają za organizację procesów transportowych.

Spedytor organizuje przewóz ładunków na czyjeś zlecenie i wykonuje dodatkowe czynności, wynikające ze specyfiki poszczególnych zleceń. Oznacza to, że spedycja wiąże się przede wszystkim
z transportem, czyli przewozem rzeczy z miejsca A do miejsca B, ale dotyka przy tym całych łańcuchów usług związanych z dystrybucją i zaopatrzeniem.

Międzynarodowy transport ładunków

Wspomniany łańcuch usług związanych z dystrybucją i transportem może mieć zaledwie kilka ogniw, jak i dużą rozpiętość, wynikającą z przewozu towarów wymagających szczególnego nadzoru, w tym ładunków niebezpiecznych. Długość łańcucha zależy również od tego, czy mówimy o transporcie krajowym, czy międzynarodowym, a szczególnie takim, który polega na przewozie towarów przez granice zewnętrzne Unii Europejskiej. Oczywiście wyspecjalizowane przedsiębiorstwa spedycyjne doskonale radzą sobie z przygotowaniem i uskutecznianiem przewozu towarów również wtedy, gry
w grę wchodzi transport międzynarodowy.

Część firm specjalizuje się w spedycji międzynarodowej, co oznacza, że każdego dnia podejmuje działania związane z przewozem towarów do innego państwa. Jakie to działania? Przede wszystkim wyszukanie odpowiedniego przewoźnika i sporządzenie stosownej dokumentacji, związanej m.in.
z koniecznością przejścia przez odprawę celną.

Spedycja międzynarodowa – przewóz towarów różnymi środkami transportu

Przyjęło się uważać, że w ramach logistyki i spedycji podejmowane są działania związane z przewozem towarów przez samochody ciężarowe. Jest to prawdą, zwłaszcza jeśli mówimy o transporcie krajowym. Ale spedycja międzynarodowa nierzadko obejmuje również transport z wykorzystaniem kolei, statków i samolotów. Dobra firma spedycyjna powinna oferować klientom  możliwość zorganizowania przewozu towarów różnymi środkami transportu. Im szerszy wachlarz usług oferowanych w ramach spedycji międzynarodowej, tym lepiej dla przedsiębiorstw korzystających z usług transportowych