Biznes

Rozliczenie podatku VAT

Rozliczenie podatku VAT

Prowadzenie własnej firmy ma wiele zalet, ale wiąże się z koniecznością dopełniania licznych obowiązków, a w przypadku podatników VAT – sumiennego rozliczania tego podatku. Prowadzenie spraw kadrowych i prowadzenie księgowości firmy, a w tym rozliczenie podatku VAT, to nierzadko skomplikowane procedury, wymagające sporej wiedzy i śledzenia zachodzących w prawie zmian. Z tego powodu większość przedsiębiorców decyduje się albo na stworzenie etatu dla księgowego, albo na podjęcie współpracy z biurem księgowym świadczącym kompleksowe usługi dla firm.

Podatek VAT – podatek od towarów i usług

W polskim systemie podatkowym wyszczególnia się wiele rodzajów podatków. Niektóre z nich płacą wszyscy, inne dotyczą firm osiągających określone dochody lub prowadzących danego rodzaju działalność. Podatek od towarów i usług to jedno z istotnych źródeł wpływów do budżetu państwa, ponieważ doliczany jest do ceny netto niemal każdego produktu. Na co dzień nie przykładamy do tego wielkiej wagi, ale jeśli skrupulatnie przeanalizujemy otrzymany w klepie paragon, dojdziemy do wniosku, że podatki stanowią całkiem pokaźną sumę.

Miesięczne i kwartalne deklaracje podatkowe

Podatnicy VAT dużo częściej zajmują się analizą wysokości podatku od towarów i usług, ponieważ zobowiązani są do składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji podatkowych. Rozliczenie podatku VAT nie zawsze przebiega w ten sam sposób. Tym, co koniecznie należy wziąć pod uwagę, są stawki podatkowe. W tej chwili w Polsce obowiązują cztery stawki podatku VAT: 5%, 8%, 23% i 0%, przy czym ta ostatnia dotyczy wyłącznie przedsiębiorców spełniających ściśle określone warunki.

Rozliczenie podatku VAT – obowiązki płatnika

Podatek VAT jest obciążeniem pośrednim i obrotowym. Co to oznacza? Nic innego, jak to, że dotyka wszystkich kupujących i sprzedających, chociaż nie jest pobierany ad personam. Podatkiem obłożony jest każdy kolejny etap obrotu towarem i usługą (nie sam towar lub usługa, ale obrót).Z powodu tych obłożeń zwykły konsument musi zapłacić za towar nieco wyższą cenę, ale zupełnie nie interesuje go temat rozliczeń podatkowych. Za rozliczenie podatku odpowiada płatnik, czyli osoba prawna (firma), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, czy też spółka osobowa i to bez względu na cel oraz rezultaty podejmowanych we firmie wysiłków.

Rozliczanie VAT – pomoc biura księgowego

Rozliczenie podatku VAT w przypadku tzw. małych podatników możliwe jest metodą kasową, ale zdecydowana większość podatników zobowiązana jest do składania klasycznych deklaracji. Deklaracje muszą trafiać do urzędu skarbowego co miesiąc, lub co kwartał. Terminowe rozliczanie się z fiskusem jest obowiązkiem podatnika, a jego niedopełnienie może skutkować nałożeniem kary finansowej. Aby nie doszło do takiej sytuacji, warto podjąć współpracę z dobrym biurem rachunkowym, które na czas przekaże do urzędu skarbowego skrupulatnie wypełnione deklaracje.

Większość firm rozlicza się na zasadach ogólnych, co oznacza, ze deklarację podatkową musi złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni i w tym samym czasie uiścić opłatę.