Prawo

Radca prawny – informacje o zawodzie

radca prawny

Zawód radcy prawnego można zaliczyć do profesji uznawanych za prestiżowe, choć niekiedy pojawiają się głosy sugerujące, iż to adwokat jest zawodem lepszym, bardziej prestiżowym. Dziś takie porównania nie mają najmniejszego sensu, ponieważ kompetencje radców prawnych i adwokatów zostały niemal zrównane. Poza tym przedstawiciele tych zawodów zdobywają bardzo podobne wykształcenie – muszą ukończyć pięcioletnie studia prawnicze, a następnie trzyletnią aplikację (radcowską bądź adwokacką), która kończy się egzaminem i wpisaniem na listę radców prawnych/adwokatów.

Wykonywanie zawodu radcy prawnego

Zawód radcy prawnego wykonują osoby, które zdobyły stosowne wykształcenie, ale nie jest to jedyny warunek, jaki należy spełnić, by móc sprawować tę funkcję. Dobrze, jeśli radca prawny cieszy się nienaganną opinią i z całą pewnością nie powinien być osobą skazaną w sprawach karnych lub karnoskarbowych. W tym zawodzie przydadzą się też pewne kompetencje i umiejętności, tj. szybkość kojarzenia faktów, umiejętne podejście do klienta, empatia, cierpliwość, skrupulatność. Z całą pewnością nie jest to zawód dla każdego, bo nie chodzie jedynie o to, by świetnie znać prawo, ale umieć dobrze wykorzystać posiadaną wiedzę. Dobry radca prawny to zatem taka osoba, która rzeczywiście angażuje się w prowadzoną sprawę i daje klientowi poczucie bezpieczeństwa.

Radca prawny jako zawód zaufania publicznego

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego i funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Radcowie prawni świadczą pomoc prawną na rzecz osób prywatnych, firm i instytucji. Udzielają porad ustnych, ale sporządzają również pisemne opinie, wnioski, pozwy, statuty. Zajmują się kompleksową obsługą prawną firm. Reprezentują klientów przed sądami i organami administracyjnymi. Ich kompetencje są bardzo szerokie, obecnie niemal zrównane z kompetencjami adwokatów, choć nie zawsze tak było. W przeszłości radcy prawni m.in. nie brali udziału w prawach karnych i karnoskarbowych.

Kancelaria radcy prawnego

Konsultacje prawnicze z radcami prawnymi zwykle odbywają się w prowadzonych przez nich kancelariach radcowskich. Radca prawny może wykonywać zawód w kancelarii radcy prawnego, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej oraz w formie umowy o pracę. Oznacza to, że może również piastować stanowisko prawnicze w prywatnej firmie, choć oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami. Mimo tych zastrzeżeń, radcy prawni mogą liczyć na nieco większą swobodę w wyborze pracy, aniżeli adwokaci.