Biznes

Podatki w Polsce

Podatki w Polsce

Jednym z najistotniejszych obowiązków obywateli wobec państwa jest płacenie podatków. Podatki muszą płacić wszyscy, bez względu na to, jak wygląda ich status materialny i w jakiej branży znaleźli zatrudnienie. Nie wszyscy jednak muszą płacić te same podatki i nie zawsze w takiej samej wysokości. Podatki w Polsce podzielnie są na kilka rodzajów, część z nich opłacamy bez większej refleksji, np. robiąc codzienne zakupy. Inne płacimy systematycznie co miesiąc (np. podatek dochodowy), ale o tym, ile rzeczywiście zabrano nam z pensji w ciągu roku, dowiadujemy się, analizując roczne zeznanie podatkowe.

Jakie podatki płacimy w Polsce?

Bez względu na to, czy podoba nam się system podatkowy obowiązujący w Polsce, czy też zazdrościmy mieszkańcom innych państw UE, jesteśmy zobowiązani do płacenia podatków. To z nich finansowana jest m.in. publiczna służba zdrowia, szkoły i uczelnie publiczne, służby mundurowe, budowane są drogi, niektóre instytucje kultury itd. Sprawne funkcjonowanie państwa możliwe jest w dużej mierze właśnie dzięki podatkom, a obywatele doskonale zdają sobie z tego sprawę. Mimo to wiele osób uważa, że podatki w Polsce są zbyt wysokie, a system podatkowy niezrozumiały. W niniejszym artykule nie będziemy roztrząsać, kto i dlaczego ma rację. Skupimy się raczej na klasyfikacji podatków obowiązujących w Polsce.

Podatki w Polsce dzielimy na dwie grupy: podatki pośrednie i bezpośrednie. Podatki pośrednie to takie, które są opłacane w chwili nabywania przez nas jakiegoś dobra i wliczone w jego cenę końcową. Natomiast podatki bezpośrednie to takie, którymi podatnik jest bezpośrednio obciążony i stanowią dla niego koszt. Odprowadzane są bezpośrednio do US. Bardzo często borykają się z nimi przedsiębiorcy, na szczęście wyliczanie podatku i prowadzenie spraw księgowych mogą powierzyć fachowcom świadczącym usługi księgowe.

Podatki w Polsce – o czym dyskutujemy najczęściej?

W krótkim artykule nie sposób opisać wszystkich podatków uwzględnionych w polskim systemie podatkowym, bo każdy rodzaj wymaga osobnego omówienia. Możemy jednak dokonać krótkiego przeglądu podatków płaconych powszechnie i takich, które wzbudzają najwięcej emocji.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatkiem, o którym wspomina się najczęściej, zwłaszcza w pierwszym kwartale nowego roku, jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Każda osoba, która osiąga dochód z tytułu umowy o pracę (oczywiście nie tylko, może to być również podatek od wynajmu i wiele innych) musi odprowadzać podatek dochodowy. W przypadku osób zatrudnionych na umowę, podatek w imieniu pracownika opłaca pracodawca, podobnie jak wszystkie składki do ZUS (pracownik otrzymuje pensję po potrąceniach). Po zakończeniu roku podatkowego należy rozliczyć podatek – jeśli został nadpłacony, podatnikowi przysługuje zwrot, a jeśli istnieje niedopłata – podatnik musi uzupełnić brakującą kwotę. Może skorzystać również z przysługujących mu ulg podatkowych, np. ulgi na dziecko.