Prawo

Odszkodowania UK – najczęstsze pytania

pieniądze z odszkodowania uk

Wielka Brytania to kraj, do którego co roku wyjeżdża mnóstwo Polaków w celu podjęcia pracy zarobkowej. Niestety przebywając tam można ulec wypadkowi np. w pracy bądź w czasie kierowania pojazdem, więc warto dowiedzieć się czegoś więcej o uzyskiwaniu odszkodowań, by w razie potrzeby szybko zareagować i zwiększyć swoje szanse na uzyskanie jak najwyższej kwoty zadośćuczynienia. Temat jest bardzo aktualny, więc postanowiliśmy udzielić odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Miłej lektury!

Odszkodowania UK – pytania i odpowiedzi

  • Czy każdy może ubiegać się o odszkodowanie?

Oczywiście każda osoba, która odniosła obrażenia natury fizycznej bądź psychicznej z winy osób trzecich może ubiegać się o stosowne odszkodowanie. Podstawą do wystosowania roszczeń jest zebranie materiału dowodowego obciążającego sprawcę. Sprawcą może być zarówno osoba prywatna, jak i firma bądź organizacja.

  • Jak przebiega proces odszkodowawczy?

Proces odszkodowawczy przebiega w kilku etapach, które wyglądają następująco. Najpierw dokonuje się weryfikacji zasadności złożenia wniosku roszczeniowego. Taką analizę można przeprowadzić samodzielnie, ale lepiej skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Później składa się wniosek w odpowiedniej ubezpieczalni, przedstawia zebrany materiał dowodowy i przystępuje do negocjacji warunków i wysokości odszkodowania. Ostatni etap to wyplata należnego odszkodowania.

  • Za jakie wypadki i rodzaje urazów można otrzymać odszkodowanie w UK?

Odszkodowania w UK przyznawane są za wypadki drogowe, samochodowe, komunikacyjne, w miejscach publicznych, w pracy, na wakacjach, na placach budowy. Jeśli zaś chodzi o rodzaje urazów, za które poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie to należą do nich: poślizgnięcia i potknięcia, urazy ciała, urazy psychiczne, choroby zawodowe, obrażenia powstałe na skutek pobicia.

  • Co wpływa na wysokość odszkodowania?

Na wysokość odszkodowania wpływa kilka bardzo istotnych czynników. Ubezpieczalnie przy ustalaniu wysokości kwoty, którą otrzyma poszkodowany biorą pod uwagę rodzaj i wielkość odniesionych obrażeń, jego wiek i zawód, jego stopień aktywności fizycznej oraz wpływ odniesionych obrażeń na możliwość ponownego podjęcia pracy zarobkowej.

  • Ile trwa postępowanie odszkodowawcze?

Czas trwania postępowania odszkodowawczego jest bardzo różny i zależny od wielu czynników. Niemniej jednak, najczęściej trwa 3-12 miesięcy.

  • W jakich sytuacjach nie można ubiegać się o odszkodowanie?

O odszkodowanie powypadkowe nie można ubiegać się w następujących przypadkach:

  • gdy upłyną trzy lata od dnia zaistnienia wypadku,
  • gdy brak materiału dowodowego lub jest on niewystarczający,
  • gdy dojdzie do złamania zasad obowiązujących przy ubieganiu się o odszkodowanie,
  • gdy wartość roszczenia jest zbyt niska.