Porady

Kwota wolna od podatku w 2021

Kwota wolna od podatku w 2021

W lutym rozpoczął się okres wzmożonej pracy biur rachunkowych, do których licznie zgłaszają się podatnicy, zobowiązani do rozliczenia podatku dochodowego za miniony rok. Co prawda dziś podatników tych jest mniej niż przed kilkoma laty, bo część została zwolniona z obowiązku składania deklaracji PIT – takową z automatu sporządza skarbówka. Jeśli jednak podatnik chce rozliczyć się wspólnie z małżonkiem albo skorzystać z przysługujących ulg podatkowych, musi wypełnić deklarację od nowa. Warto wiedzieć, że wprowadzenie nowych zasad stosowania kwoty zmniejszającej podatek nie ogranicza prawa podatników do korzystania z ulg podatkowych. A ile wynosi kwota wolna od podatku w 2021 roku?

Wysokość dochodu a obowiązek podatkowy

Kwota wolna od podatku określa maksymalny dochód, jaki można uzyskać, by uniknąć obowiązku podatkowego. Osoby, które zarobią mniej niż wskazuje kwota wolna od podatku w 2021 roku, nie muszą płacić podatku dochodowego. Dotyczy to wyłącznie podatników składających deklaracje
PIT-36 lub PIT-37, a więc rozliczających przychody opodatkowane według skali podatkowej. Kwota wolna od podatku nie ma zastosowania w stosunku do osób, które rozliczają przychody opodatkowane liniowo, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, pochodzące z kapitałów pieniężnych czy zdobycia nieruchomości. Prawa do zwolnienia z obowiązku podatkowego nie zyskują również ci, którzy otrzymali dochody zwolnione z opodatkowania lub rozliczane ryczałtowo.

Kwota wolna od podatku w 2021 roku

W ostatnim czasie wysokość kwoty wolnej od podatku nie uległa zmianie, co oznacza, że podczas składania deklaracji podatkowych 2020/2021 uwzględniamy taką samą kwotę, jak przed rokiem i dwa lata temu. Kwota wolna od podatku to maksymalny dochód niezobowiązujący do zapłacenia podatku – dochód jaki jeden podatnik może osiągnąć w trakcie jednego roku podatkowego. Jeśli określona ustawą kwota zostanie przekroczona choć o kilka złotych, pojawia się obowiązek opłacania podatku. Kwota wolna od podatku w 2021 roku wynosi 8000 złotych. Skala podatkowa pozwala określić, że miesięczna kwota wolna od podatku w 2020 roku, a także w roku bieżącym wynosi około 43,76 zł.

Kwota wolna od podatku 2021 a kwota zmniejszająca podatek

Biura rachunkowe, które świadczą usługi księgowe i zajmują się prowadzeniem księgowości firm, obsługują również klientów indywidualnych, którzy chcą sporządzić deklaracje podatkowe za ubiegły rok. Od wysokości dochodów podatnika, wykazanych w deklaracji podatkowej, zależy wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Obowiązują tutaj progi podatkowe, a im wyższy dochód, tym kwota zmniejszająca podatek jest niższa. Kwota zmniejszająca podatek, czyli kwota odliczana w rocznym zeznaniu podatkowym, uzależniona jest od wysokości uzyskanego dochodu i w 2021 r. wynosi: 1360 zł dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł; 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł; 525 zł 12 gr dla podstawy wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł; 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.