Technologia

Krótka historia elektroniki

Krótka historia elektroniki

Elektryka i elektronika to dziedziny pokrewne, choć występuje między nimi sporo różnic. Różnią się przede wszystkim przedmiotem zainteresowania – elektryka zajmuje się napięciem elektrycznym, traktuje o właściwościach przepływu napięcia i natężenia prądu, z kolei elektronika zajmuje się wytwarzaniem i przetwarzaniem sygnałów w postaci prądów i napięć elektrycznych. Elektronik zajmuje się nie tyle samym prądem, co układami cyfrowymi, analogowymi i sprzętem elektronicznym. Ale sprzęt elektroniczny wykorzystuje energię elektryczną. Z tego powodu krótka historia elektroniki powinna zacząć się od kilku słów na temat elektryki.

Elektryka jako starsza siostra elektroniki

Niektóre zjawiska elektryczne obserwowano już w czasach prehistorycznych, ale długo nie potrafiono wytłumaczyć ich istoty, ani tym bardziej wytwarzać energii elektrycznej. Elektryczność stała się tematem naukowego zainteresowania dopiero w na początku wieku siedemnastego. W kolejnych latach doszło do budowy pierwszego generatora elektrostatycznego, a także podziału substancji na przewodniki i izolatory. W osiemnastym wieku badania nad elektrostatyką doprowadziły do powstania pojęcia prądu elektrycznego, a schyłek stulecia i początek nowego wieku do dziś nazywa się złotym okresem elektrotechniki. W tym czasie opracowano
m.in. podstawy elektromagnetyzmu i zbudowano pierwsze ogniwo elektryczne. W dziewiętnastym wieku udało się ustalić i opisać najważniejsze prawa rządzące elektrycznością. Pojawiały się kolejne wynalazki: telefon, telegraf, żarówka i fonograf. Udało się postawić i zbudować pierwszą miejską sieć elektryczną, a wkrótce silnik i tramwaj elektryczny.

Elektrotechnika a elektronika

Dziś większość praw i reguł rządzących światem elektrycznym jest dobrze znana i wykorzystywana na szeroką skalę, ale wciąż pojawiają nowe zagadnienia, które zgłębiają nie tylko elektrotechnicy, ale i elektronicy. Elektronika, w odróżnieniu od elektrotechniki, nie zajmuje się zagadnieniami energii elektrycznej, choć również bazuje na wiedzy z dziedziny elektromagnetyzmu. Elektronikę interesują zagadnienia związane z sygnałami, obwody elektryczne składające się z elementów elektronicznych biernych i aktywnych, płytki drukowane. Oczywiście nie zawsze wyglądało to w ten sposób. W rzeczywistości rozróżnienie na elektrotechnikę i elektronikę pojawiło się dopiero w 1906 roku.

Krótka historia elektroniki

Wspomniany wyżej 1906 rok był przełomowy pod tym względem, że udało się wynaleźć triodę (lampę wzmacniającą sygnały elektryczne), która bez użycia urządzeń mechanicznych wzmacniała słabe sygnały radiowe i akustyczne. Z uwagi na badania prowadzone nad sygnałami radiowymi, na określenie nowej dziedziny przyjęła się nazwa radiotechnika. W ramach radiotechniki projektowano nadajniki, odbiorniki i lampy próżniowe. Wkrótce, bo już w drugiej połowie dwudziestego wieku, zaczęły powstawać pierwsze układy elektroniczne. Śmiało można zatem powiedzieć, że elektronika wyrosła z radiotechniki.