Instalacje

Jakie akcesoria dachowe warto kupić?

akcesoria dachowe

Na starych dachach rzadko możemy spotkać akcesoria dachowe, które miałyby usprawniać komunikację dachową lub zapewniać ochronę przeciwśniegową. Prawdą jest jednak, że wiele starych budynków posiada elementy dawnej stosowanej instalacji odgromowej. Dziś systemy odgromowe wyglądają nieco inaczej i charakteryzują się zdecydowanie lepszą skutecznością, ale niestety wciąż niewiele osób decyduje się na ich montaż. Tymczasem w instalację chroniącą przed skutkami wyładowań atmosferycznych warto zainwestować nawet wówczas, gdy wokół naszego domu znajdują się znacznie wyższe budynki. Na dachach pochyłych powinny pojawić się również akcesoria dachowe zapobiegające nagłemu osuwaniu się śniegu oraz stopnie i ławy kominiarskie.

Przydatne akcesoria dachowe

Do niezwykle przydatnych akcesoriów z pewnością należy zaliczyć wspomniane już wyżej elementy instalacji odgromowej. Ich zadanie polega na przejęciu energii z wyładowania atmosferycznego i bezpiecznym odprowadzeniu jej do gruntu. Tym samych chroniona jest instalacja elektryczna budynku i podłączone do niej urządzenia. Dach i ściany chronione są przed uszkodzeniem mechanicznym spowodowanym siłą uderzenia pioruna, a drewniana konstrukcja budynku i wnętrze obiektu przed pożarem. Przed porażeniem chronieni są również ludzie przebywający w budynku. Pamiętajmy, że trudno przewidzieć, gdzie dokładnie trafi piorun, dlatego system odgromowy warto zamontować nawet wtedy, gdy prawo nie nakłada na właściciela lub zarządcę budynku takiego obowiązku.

Akcesoria dachowe innego typu to m.in. rozbijacze śniegu, rury przeciwśniegowe i płotki przeciwśniegowe, czyli wszystko to, co wchodzi w skład ochrony przeciwśnieżnej. Ich główne zadanie polega na zapobieganiu nagłemu osuwaniu się śniegu. Pamiętajmy, że śnieg, który tygodniami zalega na dachu, wielokrotnie roztapia się i zamarza, a tym samym staje się twardy i znacznie zwiększa swoją masę. Jeśli nagle zsunie się z dachu, może uszkodzić rynny, parapety, ale również elewację i to, co znajduje się w najbliższym otoczeniu budynku, np. zimujące rośliny, ogrodzenie, deski tarasowe, ale również zaparkowane w pobliżu pojazdy. Osuwająca się bryła śniegu zagraża również ludziom, dlatego zdecydowanie warto zainwestować w ochronę przeciwśniegową. Szeroki wybór akcesoriów dachowych tego typu oferują często ci sami producenci, którzy zajmują się dostarczaniem elementów do systemów odgromowych, jak i stopni i ław kominiarskich.

Akcesoria dachowe usprawniające komunikację dachową

Poprzez komunikację dachową rozumie się przede wszystkim umożliwienie sprawnego i bezpiecznego pokonania odcinka od włazu dachowego do komina (kominów). Na tym odcinku w równych odstępach (średnia długość kroku dorosłej osoby) montuje się stopnie kominiarskie, dzięki którym osoba dokonująca przeglądu komina może swobodnie postawić stopę i nie obawiać się poślizgu. Z kolei ławy kominiarskie montuje się wokół komina, po to, by móc stanąć na równej powierzchni, ale i dosięgnąć do wnętrza wysokiego komina. Oczywiście niezależnie od istnienia zabezpieczeń na dachu, podczas wykonywania jakichkolwiek robót na wysokości, zawsze należy zachować szczególną ostrożność.