Porady

Jak przebiega odprawa celna?

odprawa celna

Odpłatna wymiana towarów, surowców i usług z partnerami zagranicznymi nie może odbywać się w sposób dowolny. Towary i przewoźnicy podlegają na granicach ścisłym kontrolom. Oczywiście nie dotyczy to wspólnego rynku europejskiego, a krajów będących dla członków Unii państwami trzecimi. Chcąc przewieźć towar przez granicę zewnętrzną UE, trzeba przejść przez odprawę celną.

Czym jest odprawa celna?

Odprawa celna to jeden z elementów międzynarodowego przepływu towarów. Procedurom celnym na granicy podlegają zarówno importerzy, jak i eksporterzy i to nie tylko realizujący transport lądowy, ale również lotniczy i morski. Niemniej zdecydowana większość przewoźników europejskich zajmuje się transportem lądowym i interesuje tematem odprawy celnej na wschodniej i zachodniej granicy UE. Granica zachodnia stała się przedmiotem żywszego zainteresowania po brexicie.

Termin odprawa celna obejmuje wszystkie czynności przewidziane zasadami postępowania celnego. Zasady mogą być ustalane przez konkretny kraj, np. Wielką Brytanię, jak i ustalone wspólne dla całego obszaru celnego, co ma miejsce w odniesieniu do państw członkowskich Unii Europejskiej. Odprawa celna wiąże się z przejęciem określonego towaru podlegającego odprawie celnej przez granicę celną – sprawdzeniu może podlegać cały towar bądź tylko jego część.

Kiedy odprawa celna jest konieczna?

Odprawa celna odbywa się w przypadku handlu z państwem nienależącym do Unii Europejskiej. Procedury wdrażane są na podstawie Unijnego Kodeksu Celnego obowiązującego od 1 maja 2016 roku. Według niego odprawa celna jest dokonywana zarówno przy wywozie towaru do kraju spoza Unii Europejskiej, jak i przy wwożeniu ładunku z państw trzecich. Zapisy wspomnianego Kodeksu stosowane są także w przypadku międzynarodowego obrotu towarami z państwami, które należą do Unii Europejskiej, ale nie stosują dyrektyw podatkowych. W każdym ze wspomnianych przypadków odprawa celna jest konieczna.

Jak przebiega odprawa celna?

To, jak przebiega odprawa celna, w dużej mierze uzależnione jest od jej rodzaju. Wyróżniamy różne rodzaje odprawy celnej, a w tym odprawę czasową, nazywaną również warunkową, odprawę ostateczną i odprawę odroczoną. Dodatkowo, ze względu na stopień dokładności i ilość zastosowanych procedur, wyróżniamy odprawę uproszczoną i odprawę zwykłą.

Jeśli chodzi o odprawę ostateczną, zwykłą, duże znaczenie ma również rodzaj ładunku. Poza tym realizowane procedury uzależnione są od tego, czy mamy do czynienia z importem, czy eksportem towarów. Jeśli polska firma decyduje się na zakup towarów w Wielkiej Brytanii, mówimy o imporcie. W takiej sytuacji sporym wsparciem na granicy może okazać się agencja celna w Anglii. Agenci celni pomogą przygotować zgłoszenie celne i inne dokumenty, które w trakcie odprawy należy okazać na granicy. W dużej mierze odbywa się to drogą elektroniczną. Agencja celna zadba również o terminowe wpłaty wszelkich należności. Im lepsze przygotowanie do odprawy celnej, tym mniejsze ryzyko powstania błędów w dokumentacji i opóźnień na granicy.