Biznes

Formy prawne działalności gospodarczej w Polsce

praca w domu

W Polsce istnieje wiele form działalności gospodarczej, ale by ostatecznie doszło do otwarcia nowej firmy, muszą być spełnione pewne warunki.

Formy działalności gospodarczej w Polsce to:

  • Spółki handlowe:
  1. a) spółki osobowe:

– spółka jawna – brak osobowości prawnej. Posiada swój majątek, którym są wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte w czasie jej istnienia.

– spółka partnerska – tworzą ją wspólnicy. Tworzy się ją tylko do wykonywania „wolnych zawodów” (np. prawnicy, lekarze, psychologowie). Nie dopuszcza się w spółce partnerskiej wykonywanie usług produkcyjno-handlowych.

– spółka komandytowa – brak osobowości prawnej. Jej cel to prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik, zaś odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona. Osoby, które chcą się dowiedzieć więcej o tego rodzaju spółkach odsyłam do tej strony: http://komandytowa.pl/.

– spółka komandytowo-akcyjna – jw., co najmniej jeden wspólnik musi być akcjonariuszem, ale nie odpowiada on za zobowiązania spółki.

  1. b) spółki kapitałowe:

– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – najpopularniejsza forma działalności w Polsce. Może ją utworzyć jedna lub więcej osób, zwanych „wspólnikami”, którzy odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie.

– spółka akcyjna – forma spółki opiera się na obiegu akcji, które są w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy to suma wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.

Istnieje jeszcze taka forma działalności gospodarczej jak przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej. Jest to najprostsza forma działalności. Osoba fizyczna otrzymuje status przedsiębiorcy. Aby prowadzić działalność w niektórych rodzajach przedsiębiorstw musi uzyskać zezwolenia, koncesje, licencje oraz przedstawić dokumenty wymaganych kwalifikacji i uprawnień.