Instalacje

Domowe instalacje: co sprawdzić przed nadejściem zimy?

domowe instalacje

Niskie temperatury mogą zaszkodzić instalacjom, dlatego przed nastaniem zimy należy skontrolować stan niektórych z nich i wykonać czynności, które zapobiegną ich uszkodzeniom. Jakie prace należy wykonać i które domowe instalacje sprawdzić? Odpowiedź znajdziecie w dalszej części tekstu.

Domowe instalacje, które należy poddać przeglądom przed nastaniem zimy:

  • Kontrola komina – raz do roku zaleca się sprawdzenie stanu technicznego komina przez kominiarza. We własnym zakresie natomiast można skontrolować poziom jego czystości oraz drożność kratek wentylacyjnych. Oczywiście w razie potrzeby należy wyczyścić przewód kominowy z nagromadzonej w nim sadzy. W przypadku metalowych kominów zaleca się jeszcze skontrolowanie szczelności rurki igielitowej, łączącej króciec z kanalizacją (służy do odprowadzania skroplin z pary wodnej) oraz jeżeli sytuacja tego wymaga – jej udrożnienie.
  • Sprawdzenie instalacji wodnej znajdującej się na zewnątrz – oględzinom przede wszystkim powinno się poddać hydrofor i studzienkę wodomierzową. Ocenie trzeba poddać ich stan techniczny, a więc zlokalizować ewentualne uszkodzenia czy ogniska korozji. Poza tym trzeba sprawdzić, czy nie pojawiają się jakieś przecieki oraz czy filtry są w pełni drożne. Warto też zerknąć na izolację i zawory odcinające. Oczywiście wszelkie usterki należy usunąć przed nastaniem minusowych temperatur.
  • Czyszczenie instalacji kanalizacyjnej – domowe instalacje to też kanalizacja (dowiedz się więcej o tego typu domowych instalacjach), więc nie wolno zapomnieć i o niej. Tym, co w szczególności powinno się poddać kontroli to owiewka, czyli rura wyprowadzana z szamba. Powinna być drożna, bo w innym wypadku nieprzyjemne zapachy będą przedostawać się do wnętrza budynku. Naturalnie trzeba zabezpieczyć ją przed zasłonięciem przez śnieg.
  • Sprawdzenie stanu skrzynki elektrycznej i gazowej – tych czynności można dokonać jedynie, gdy ma się do nich dostęp (czasami posiadają go wyłącznie pracownicy zakładu energetycznego lub gazowego). Co trzeba zrobić? Oczyścić wnętrze z pajęczyn, martwych owadów i suchych liści. Ponadto warto zaopatrzyć się w dodatkowy zestaw bezpieczników, na wypadek gdyby aktualnie używane uległy przepaleniu oraz nakleić w dobrze widocznym miejscu numer pogotowia energetycznego czy gazowni, aby w przypadku awarii móc od razu i bez większych problemów wezwać pomoc.
  • Kontrola izolacji rur w pomieszczeniach nieogrzewanych – kontroli stanu domowych instalacji trzeba dokonać także w pokojach nieogrzewanych. W szczególności trzeba skupić się na instalacjach wodnych, w których woda przy dużym spadku temperatury może zamarznąć i zainicjować powstanie poważnych uszkodzeń. Jak temu zapobiec? Najlepiej odciąć dopływ wody i spuścić tę znajdującą się w rurach oraz wykonać szczelną izolację.