Prawo

Czym jest uproszczona restrukturyzacja?

Pojęcie uproszczonej restrukturyzacji firm funkcjonuje w polskich przepisach od wielu lat, ale wzmożone zainteresowanie tą tematyką notujemy od listopada 2021, kiedy to skończyła się era uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Obecnie mamy do czynienia z nową uproszczoną restrukturyzacją.

Cele restrukturyzacji firmy

Głównym celem formalnej restrukturyzacji firmy jest zapewnienie jej ochrony przed ogłoszeniem upadłości. Proces restrukturyzacji uruchamiają zatem te firmy, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, ale wciąż widzą szansę na kontynuowanie działalności.

Sama restrukturyzacja jest pojęciem dość szerokim i nie odnosi się wyłącznie do podmiotów funkcjonujących w sposób skrajnie niewłaściwy. Restrukturyzację, czyli gwałtowne zmiany w organizacji przedsiębiorstwa, jego aktywach i pasywach, przeprowadza się również wtedy, gdy firma jako tako funkcjonuje, ale chcielibyśmy zwiększyć jej wydajność, a finalnie również wartość. Restrukturyzacja firmy to poważny krok, ale kancelaria prawna Łódź pomaga przejść przez ten proces jak najłagodniej. Ważne, by nad restrukturyzacją czuwał doświadczony prawnik Łódź.

Prawo gospodarcze Łódź a restrukturyzacja firmy

Wdrożenie procesu restrukturyzacyjnego zazwyczaj ma miejsce w przypadku wystąpienia problemów z płynnością finansową firmy. Wówczas przedsiębiorstwo, chcąc uniknąć ogłoszenia upadłości, poddaje się restrukturyzacji przeprowadzonej w określony przepisami sposób. Czasem udaje się poprawić sytuację firmy na tyle, by mogła dalej prowadzić działalność, innym razem da się ją uratować przed upadłością, ale nie przed sprzedażą.

Restrukturyzacja przeprowadzana jest w oparciu o jeden spośród wyszczególnionych w przepisach modeli działania. Niezależnie od wybranego modelu, pomoc prawna w zakresie restrukturyzacji będzie niezbędna, ponieważ przedsiębiorca rzadko zna przepisy prawa gospodarczego na tyle dobrze, by zawrzeć z wierzycielami korzystną umowę.

Restrukturyzacja firmy może odbywać się w oparciu o postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie senacyjne. Możliwa jest również uproszczona restrukturyzacja firmy.

Radca prawny Łódź – uproszczona restrukturyzacja firmy

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne może być przeprowadzone wtedy, gdy uczestniczy w nim doradca restrukturyzacyjny. Oznacza to, że adwokat Łódź, albo radca prawny Łódź musi posiadać stosowną licencję. Na nim spoczywa obowiązek nadzorowania i kontrolowania działań dłużnika i aktywnego uczestnictwa w procesach negocjacyjnych wewnątrzzakładowych i z wierzycielami.

Po zmianach w przepisach proces uproszczonej restrukturyzacji może trwać maksymalnie cztery miesiące, a po jego rozpoczęciu przedsiębiorstwo zyskuje ochronę przed wypowiedzeniem umów, a nowe czynności egzekucyjne nie mogą być prowadzone.