Biznes

Co to jest ulga IP BOX?

Nierzadko zdarza się, że podatnicy pracujący w określonych branżach i uzyskujący dochody w wysokości znacznie różniącej się od dochodów większości społeczeństwa, mogą rozliczać się na nieco innych zasadach. W przypadku ulgi IP BOX mówimy o podatnikach prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Ale czym właściwie jest ta ulga i kto może z niej skorzystać?

Ulga IP BOX – podstawowe informacje

Poprzez ulgę IP BOX należy rozumieć preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskanych z wytworzonych lub ulepszonych kwalifikowanych praw własności intelektualnej w wysokości 5% podatku PIT lub CIT. Podatnicy mogą korzystać z ulgi od 1 stycznia 2019 roku, natomiast do przepisów została wprowadzona 23 października 2018 r. Odbyło się to na mocy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy Ordynacja podatkowa, a także niektórych innych ustaw.

Cel wprowadzenia preferencyjnego opodatkowania dochodów

Po co wprowadzono ulgę IP BOX? Osoby uchwalające ustawę podkreślały, że ulga IP BOX ma pobudzić rynek nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Miało się to odbyć poprzez wprowadzenie preferencyjnego opodatkowania 5% w podatku PIT i CIT dla dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Nie wszyscy jednak mogą skorzystać z tej ulgi. Korzystanie z niej obwarowane jest licznymi przepisami.

Kto może skorzystać z ulgi IP BOX?

Jeśli dana osoba (firma) prowadzi działalność badawczo-rozwojową i uzyskuje dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, zdecydowanie powinna zainteresować się możliwością skorzystania z ulgi IP BOX. Jeśli jednak nie wie, jak się do tego zabrać, powinna odwiedzić biuro rachunkowe. Dobry księgowy z pewnością wyjaśni, czym jest ulga IP BOX i co należy zrobić, by z niej skorzystać.

Najważniejsza informacja jest taka, że z ulgi można skorzystać dopiero w zeznaniu rocznym. Oznacza to, że dochody uzyskane w trakcie roku z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegają opodatkowaniu zgodnie z pierwotnie obraną formą opodatkowania (17/32% – zasady ogólne PIT, 19% – podatek liniowy PIT, 9/19% – podatek CIT).

Ulga IP BOX – wymogi

Aby móc skorzystać z preferencyjnego opodatkowania, należy prowadzić wspomnianą już wyżej działalność badawczo-rozwojową i móc ją udokumentować. W ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej należy również wytworzyć kwalifikowany IP, czyli kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Kolejnym warunkiem jest prowadzenie odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych obejmującej wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych IP. Konieczne jest również osiągnięcie dochodu z kwalifikowanego IP (podlegającego opodatkowaniu w Polsce), a także poniesienie kosztów kwalifikowanych w związku z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.