Biznes

Co po Brexicie w kwestii importu towarów z Anglii? Jak to wygląda w praktyce?

Co po Brexicie w kwestii importu towarów z Anglii

1 stycznia 2021 r. przejściowy okres odnoszący się do brexitu się skończył, a Wielka Brytania otrzymała status państwa trzeciego w kwestii unijnych przepisów celnych, VAT, a także akcyzowych. Co to oznacza w praktyce? Wyłączając Irlandię Północną, przywóz towarów z UK jest traktowany jako import towarów, a nie tak jak to było wcześniej wewnątrzwspólnotowe nabycie. Zatem przedsiębiorcy zobowiązani są do składania deklaracji celnych jeśli przewożą dobra pomiędzy UK a UE.

Do tej pory podmioty, które zajmowały się przywozem towarów z Anglii nie były zobowiązane do tak rozbudowanych formalności celnych, co jest narzucone tym, że Wielka Brytania traktowana jest przez UE właśnie jako państwo trzecie. Jednym z najistotniejszych obowiązków nałożonych na firmach importowych jest zdobycie tzw. numeru EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych, ang. Economic Operators’ Registration and Identification).

Czym jest numer EORI?

Jest to specjalny numer, który służy do identyfikacji przedsiębiorców, którzy muszą kontaktować się z organami celnymi na terytorium Unii Europejskiej. Jeśli przedsiębiorca nie ma takiego numeru pozbawiony jest możliwości importowania towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej. Z posiadania EORI zwolnione są osoby fizyczne, przywożące towary na własnym, prywatny użytek.

Deklaracja celna na import z Anglii – co to takiego?

W szeroko omawianym temacie „deklaracja celna import Anglia” należy się oczywiście liczyć z tym, że niezbędne będzie uzupełnienie takiej deklaracji, a także przedstawiania towarów organom celnym przy ich odprawie. Deklaracja celna na import przysparza do dzisiaj wielu problemów przedsiębiorcom. To w tym dokumencie muszą się znaleźć informacje odnoszące się do wagi czy ilości towaru, a także jego wartości (w przypadku dóbr używanych, wartości przybliżonej). Taki dokument jest absolutnie obowiązkowy dla przewozu wszelkiego rodzaju towarów, które przekraczają Unię Europejską.

Jakie dokumenty powinien mieć przy sobie przewoźnik wwożący do UE towar z Wielkiej Brytanii?

Oczywiście przewoźnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów osobistych i firmowych, jednak na tym nie kończy się lista koniecznych do posiadania dokumentów. Co jeszcze będzie wymagane:

  • licencja wspólnotowa,
  • dowód ubezpieczenia pojazdu i naczepy,
  • prawo jazdy, paszport (ważny mi. 6 miesięcy), świadectwo kwalifikacji zawodowej,
  • numer EORI,
  • GMR (Goods Movement Record) – numer rejestracji pojazdu z towarem,
  • ATA – czyli procedura odprawy czasowej,
  • karnet TIR– obowiązujący przy procedurze zwykłej,
  • CTC – wspólna procedura tranzytowa – kierowca zobowiązany jest posiadać numer TAD lub numer LRN,
  • prenotyfikacja MRN – jest to brytyjski numer wjazdu lub numer EORI w przypadku kiedy deklarację zgłasza importer z Wielkiej Brytanii.

Jak widać na importerach z UK nałożonych jest wiele formalności do wypełnienia. Warto więc rozważyć współpracę z profesjonalną agencją celną, która przeprowadzi każdy proces sprawnie i zdejmie z barków przedsiębiorcy masę obowiązków, zapewniając przy tym spokój o poprawność wypełnionych dokumentów.